Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ZEMİN DENEYLERİ
 AGREGA DENEYLERİ
 BETON-ÇELİK DENEYLERİ
 ASFALT DENEYLERİ
İlk olarak 2000 yılında TSE'den laboratuvar çalışma belgesi alan PROTEST daha sonra 4708 sayılı Yapı Denetimi hakkındaki kanun gereği, zemin, agrega,asfalt,ve yapı malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre ölçüm ve muayene yapan ve Bakanlıktan 19.02.2002 tarihinde 20 no'lu izin belgesi ile Bursa ilimizde ilk T.S.E ve Bakanlık yetkili laboratuvar olarak hizmet vermeye başladı.

17-Ağustos-1999 tarihinde meydana gelen ve pek çok vatandaşımızın canını kaybettiği, hayatta kalanlarımızın da yüreklerinde büyük yaralar bıraktığı depremden sonra, Türkiye'de inşaat sektörünün ve imar kanunun yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşünüldü, bir takım önlem ve yasa değişiklikleri de yapılarak denetim şirketlerinin kurulması ve inşaatların bu denetim şirketlerinin sorumluluğunda, yapıda can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak amaç edinildi.
 
   

Konak Mh. Biletçi Sk. No:3 Nilüfer/BURSA Tel: 0224 452 40 90 Fax: (0224) 451 87 00